Regulamin
XIV Ligi Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu w Futsalu

1. Termin rozgrywek – styczeń 2017– Maj 2017,

2. Termin zgłoszeń – 2 stycznia (poniedziałek) godz. 23:59

3. Zgłoszeniem nazywa się przesłanie w wyznaczonym terminie kompletnego arkusza zgłoszeniowego z uzupełnionymi danymi zawodników na adres email: jan.ciesielski@up.wroc.pl, w tytule: MLF UP_nazwa zespołu. (na konferencji technicznej należy dostarczyć druk potwierdzenia znajomości regulaminu)

4. Każda drużyna może maksymalnie zgłosić 12 zawodników. W trakcie rozgrywek nie ma możliwości dopisywania już żadnych zawodników.

5. Wszystkie drużyny zobowiązane są do uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 100 zł. Wpłatę należy dokonać na konto:
Klub Sportowy „AZS Wrocław” Akademickiego Związku Sportowego
ul. Mianowskiego 2B, 51-605 Wrocław
NIP:896-000-47-39
45 1090 2402 0000 0001 1450 8382
z dopiskiem wpisowe MLF Uniwersytet Przyrodniczy- NAZWA ZESPOŁU

Dowód wpłaty należy okazać podczas konferencji technicznej. Brak dokonania wpłaty jest równoznaczne z wycofaniem się drużyny z rozgrywek.

6. Miejsce rozgrywania zawodów– hala sportowa UP Wrocław ul .Chełmońskiego 43, w czwartki w godzinach 21:30 – 24:00, lub we wtorki w godzinach wieczornych lub ewentualnie w inne dni i godziny – drużyny poinformowane z minimum tygodniowym wyprzedzeniem

7. Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami gry w Futsal ustalonymi przez PZPN (oprócz wytycznych dotyczących czasu spotkania, oraz wielokrotności   kontaktów bramkarza z piłka w jednej akcji)

8. W rozgrywkach mogą uczestniczyć studenci Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu posiadający wpis do indeksu na rok akademicki 2015/2016.

9. System rozgrywek zostanie ustalony w zależności od ilości zgłoszonych zespołów i zostanie podany na Konferencji Technicznej.

10. Dyskwalifikacja drużyny z rozgrywek następuje w przypadku:
-Drużyna nie stawiła się na mecz
-Drużyna nie posiadała wystarczającej ilości zawodników (3 zawodników) do rozpoczęcia meczu
-W drużynie uczestniczyli zawodnicy nieuprawnieni do gry (osoby niestudiujące na UP Wrocław)
-W drużynie występował zawodnik grający w innej drużynie uczestniczącej w rozgrywkach.
Mecze rozegrane przez zdyskwalifikowaną drużynę zostają zweryfikowane jako walkower (0-5)

11. Drużyna ma prawo do przełożenia jednego spotkania w trakcie rozgrywek, jednak wniosek musi wpłynąć drogą e-mail z tygodniowym wyprzedzeniem

Kontakt: jan.ciesielski@up.wroc.pl

12. Czas trwania meczu w fazie grupowej 20 minut, bez zatrzymywania czasu gry, bez zmiany stron.
•    Mecz fazy pucharowej (ćwierćfinał, półfinał)  2 x 12 minut (zatrzymywane 2 ostanie minuty każdej z połów), przerwa 2 minut.
•    Finał oraz mecz o 3 miejsce  2 x 12 minut (zatrzymywane 2 ostanie minuty każdej z połów), przerwa 5 minut.

13.  Mecz finałowy i mecz o 3 miejsce rozegrany zostanie w Maju 2017, podczas Dnia Sportu Uniwersytetu Przyrodniczego.

14.  Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania ważnej legitymacji studenckiej podczas każdego spotkania do wglądu przez sędziego i organizatorów zawodów.
Na 5 minut przed planowanym meczem kapitan zobowiązany jest dostarczyć komplet legitymacji studenckich do organizatora.

15. Najlepszym strzelcem zawodów zostaje zawodnik z największą ilością strzelonych bramek we wszystkich meczach rozgrywanych w lidze, w przypadku zdobycia jednakowej ilości bramek przez dwóch lub więcej zawodników Królem Strzelców zostaje zawodnik, którego zespół uplasował się na wyższym miejscu.

16. Najlepszym bramkarzem zawodów zostaję bramkarz wytypowany przez Zarząd KU AZS UP Wrocław.

17. Wszyscy zawodnicy biorący udział w rozgrywkach MLFUP zobowiązani są do posiadania ważnego ubezpieczenia NNW oraz poświadczenia własnoręcznym podpisem na załączniku nr 1

18. Organizatorzy zawodów zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych podczas rozgrywek XI edycji Międzywydziałowej Ligi Futsalu Uniwersytetu Przyrodniczego